Indienen van een Klacht

Wanneer je ontevreden bent over de ontvangen massage, kan je hierover contact met mij opnemen via telefoon of e-mail.

Ook is het mogelijk om deze klacht in te dienen bij 
de Holos klachtencommissie. Je dient deze klacht schriftelijk in bij het secretariaat van het Holos Netwerk voor massagetherapie. De secretaris zendt de brief met deze klacht naar de klachtencommissie van het Holos Netwerk voor massagetherapie. Deze commissie zal de klacht volgens de procedure die beschreven staat in de klachtenregeling behandelen. 

Klik hier voor de gehele klachtenregeling.

Adres :
Holos Netwerk voor massagetherapie
Nachtegaalstraat 31
3581 AB Utrecht